نیازمندی علوم پزشکی

بایگانی‌ها استخدام – صفحه 4 از 52 – نیازمندی علوم پزشکی

 • افزودن به علاقه‌مندی 158 بازدید

  پاتوبیولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 124 بازدید

  پاتوبیولوژیست

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 132 بازدید

  پاتولوژيست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 156 بازدید

  پاتولوژيست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 152 بازدید

  پاتولوژيست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 157 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 117 بازدید

  پاتولوژیست

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 149 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 162 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 135 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 138 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 163 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 150 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 130 بازدید

  پاتولوژیست

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 109 بازدید

  پاتولوژیست

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 128 بازدید

  پاتولوژیست

  1 سال قبل
 • استخدام
  در این بخش آگهی های استخدامی وزارت بهداشت و استخدامی علوم پزشکی تامین اجتماعی برای فارغ التحصیلان پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و... ارائه می گردد.

  آزمون استخدامی وزارت بهداشت

  هر ساله هر دانشگاه علوم پزشکی در قالب آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به بکارگیری نیروهای فارغ التحصیل مانند پرستاری مامایی علوم آزمایشگاهی و... می نماید. همچنان که تعداد 10 هزار نیروی کادر درمان در آزمون استخدام وزارت بهداشت ۹۹ پذیرفته شدند که بسیاری از این نفرات پرستار ، کارشناس آزمایشگاه و سایر رشته های علوم پزشکی بودند.

  استخدام پرستار

  استخدام کارشناس آزمایشگاه استخدام منشی
  error: Content is protected !!