نیازمندی علوم پزشکی

بایگانی‌ها استخدام – صفحه 47 از 52 – نیازمندی علوم پزشکی

 • افزودن به علاقه‌مندی 96 بازدید

  نیروی راديولوژي

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 120 بازدید

  نیروی راديولوژي

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 110 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 104 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 105 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 113 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 106 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 94 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 91 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 103 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 115 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 106 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 102 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 93 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  2 سال قبل
 • استخدام
  در این بخش آگهی های استخدامی وزارت بهداشت و استخدامی علوم پزشکی تامین اجتماعی برای فارغ التحصیلان پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و... ارائه می گردد.

  آزمون استخدامی وزارت بهداشت

  هر ساله هر دانشگاه علوم پزشکی در قالب آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به بکارگیری نیروهای فارغ التحصیل مانند پرستاری مامایی علوم آزمایشگاهی و... می نماید. همچنان که تعداد 10 هزار نیروی کادر درمان در آزمون استخدام وزارت بهداشت ۹۹ پذیرفته شدند که بسیاری از این نفرات پرستار ، کارشناس آزمایشگاه و سایر رشته های علوم پزشکی بودند.

  استخدام پرستار

  استخدام کارشناس آزمایشگاه استخدام منشی
  error: Content is protected !!