نیازمندی علوم پزشکی

بایگانی‌ها استخدام – صفحه 47 از 52 – نیازمندی علوم پزشکی

 • افزودن به علاقه‌مندی 177 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 219 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 198 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 186 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 197 بازدید

  نیروی راديولوژي

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 184 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 205 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 190 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 187 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 185 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 193 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 204 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 198 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 197 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 188 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 193 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • استخدام
  در این بخش آگهی های استخدامی وزارت بهداشت و استخدامی علوم پزشکی تامین اجتماعی برای فارغ التحصیلان پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و... ارائه می گردد.

  آزمون استخدامی وزارت بهداشت

  هر ساله هر دانشگاه علوم پزشکی در قالب آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به بکارگیری نیروهای فارغ التحصیل مانند پرستاری مامایی علوم آزمایشگاهی و... می نماید. همچنان که تعداد 10 هزار نیروی کادر درمان در آزمون استخدام وزارت بهداشت ۹۹ پذیرفته شدند که بسیاری از این نفرات پرستار ، کارشناس آزمایشگاه و سایر رشته های علوم پزشکی بودند.

  استخدام پرستار

  استخدام کارشناس آزمایشگاه استخدام منشی
  error: Content is protected !!