نیازمندی علوم پزشکی

بایگانی‌ها استخدام – صفحه 48 از 52 – نیازمندی علوم پزشکی

 • افزودن به علاقه‌مندی 198 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 201 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 201 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 204 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 189 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 205 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 214 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 198 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 190 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 190 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 198 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 204 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 186 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 219 بازدید

  نیروی رادیولوژی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 183 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 197 بازدید
 • استخدام
  در این بخش آگهی های استخدامی وزارت بهداشت و استخدامی علوم پزشکی تامین اجتماعی برای فارغ التحصیلان پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و... ارائه می گردد.

  آزمون استخدامی وزارت بهداشت

  هر ساله هر دانشگاه علوم پزشکی در قالب آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به بکارگیری نیروهای فارغ التحصیل مانند پرستاری مامایی علوم آزمایشگاهی و... می نماید. همچنان که تعداد 10 هزار نیروی کادر درمان در آزمون استخدام وزارت بهداشت ۹۹ پذیرفته شدند که بسیاری از این نفرات پرستار ، کارشناس آزمایشگاه و سایر رشته های علوم پزشکی بودند.

  استخدام پرستار

  استخدام کارشناس آزمایشگاه استخدام منشی
  error: Content is protected !!