نیازمندی علوم پزشکی
استریل کردن محیط کشت چگونه انجام می‌شود؟

استریل کردن محیط کشت چگونه انجام می‌شود؟

استریل کردن محیط کشت فرآیندی است که در آن افراد اقدام به استریل یا ضدعفونی کردن لوازم مورد نیاز جهت کشتت سلول می‌پردازند. محیط کشت سلول محیطی مصنوعی و طراحی شده توسط انسان جهت رشد و تکثیر سلول‌ها است. باید این محیط را با توجه به پروتکل‌های بهداشتی و اصول اولیه هر چند و وقت […]

error: Content is protected !!