نیازمندی علوم پزشکی
انکوباتور آمایشگاهی

انکوباتور چیست و چه کاربردی در آزمایشگاه دارد؟

انکوباتور آزمایشگاهی از جمله لوازم مهم هر آزمایشگاه است. این وسیله را جهت رشد و نگهداری از انواع کشت‌های میکروبی و کشت‌های سلولی مورد استفاده قرار می‌دهند. انکوباتورها شرایط را جهت نگهداری از محیط کشت و رشد ارگانیسم‌های زنده در بهترین حالت بهینه نگه می‌دارد. از این وسیله جهت انجام بسیاری از کارهای تحقیقاتی در […]

error: Content is protected !!