نیازمندی علوم پزشکی
رک آزمایشگاهی

راهنمای خرید رک آزمایشگاهی

خرید رک میکروتیوب آزمایشگاهی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهم هر آزمایشگاهی است یکی از چالش‌های مهم مسئولان آزمایشگاه است. رک‌های آزمایشگاهی را تحت عنوان قالب پایه‌های لوله آزمایش نیز مورد خطاب قرار می‌دهند. این وسیله یکی از ابزارهای مهم آزمایشگاه جهت نگهداری لوله‌های مختلف است. از این وسیله به منظور نگه داشتن و انتقال […]

error: Content is protected !!