نیازمندی علوم پزشکی
بررسی بیان ژن توسط ریل تایم پی اس آر

بررسی بیان ژن توسط ریل تایم پی اس آر

ریل تایم پی اس آر نوعی از آزمایش پی اس آر استاندارد است. با آزمایش فوق میزان محصولات تولید شده هم زمان با انجام فرآیند بررسی می‌شوند.  می توان آن را تکنیکی برای بررسی‌های کمی و بیان ژن معرفی نمود. توجه نمایید که این یک روش بسیار موثر در تعیین تعداد ویروس‌های موجود در یک […]

error: Content is protected !!