نیازمندی علوم پزشکی
آیا سر سمپلر بر نتیجه حجم برداری تاثیر دارد؟

آیا سر سمپلر بر نتایج حجم برداری تاثیر دارد؟

خرید سر سمپلر یکی از ارکان مهم آزمایشگاه‌های مختلف است. استفاده از سر سمپلرها به منظور برداشت نمونه در آزمایشگاه‌ها، یک فعالیت روزانه و بسیار پر تکرار است. نتایج هر آزمایشی تحت تاثیر نحوه حجم برداری با استفاده از سمپلر و سر سمپلر است. عملکرد سمپلر و نوک آن از لحاظ دقت و درستی تحت […]

راهنمای خرید سر سمپلر

راهنمای خرید سر سمپلر

خرید سر سمپلر یکی از چالش‌های مهم هر آزمایشگاهی است. سر سمپلر یا به عبارت ساده‌تر نوک سمپلر قطعه‌ای پلیمری است که به قسمت انتهایی سمپلر که به آن تیپ هلدر نیز گفته می‌شود متصل می‌گردد و با آن نمونه مایع را می‌کشند و از آن تخلیه می‌کنند. عمدتا سر سمپلرها یک بار مصرف بوده […]

error: Content is protected !!