نیازمندی علوم پزشکی
سمپلر یا میکروپیپت چیست؟

سمپلر یا میکروپیپت چیست؟

خرید سمپلر یکی از مهم‌ترین چالش‌های هر آزمایشگاهی است. سمپلر یک ابزار آزمایشگاهی مهم و رایج است که از آن به جهت انتقال دقیق حجم مایعات در محدوده میکرو لیتر و کمتر استفاده می‌گردد. میکروپیپت نام دیگری است که سمپلر را نا آن می‌شناسند و معرفی می‌کنند. میکروپیپت‌ها در انواع تک کانال و چند کانال […]

error: Content is protected !!