نیازمندی علوم پزشکی
معرفی انواع ظروف آزمایشگاهی

معرفی انواع ظروف آزمایشگاهی

انواع ظروف آزمایشگاهی کاربردهای گسترده‌ای در آزمایشگاه‌های مختلف دارد. هر ظرفی در آزمایشگاه مناسب انجام فرآیند خاصی است و نمی‌توان از آن برای هر کاری استفاده نمود. همه ظروف آزمایشگاهی به نوعی ساخته شده‌اند که در صورت مجاورت با اشعه‌ها مختلف و مواد شیمیایی خطرناک دچار آسیب جدی نشوند. از ظروف معمولی نمی‌توان در آزمایشگاه‌ها […]

error: Content is protected !!