نیازمندی علوم پزشکی
تصویری موجود نمی‌باشد

راهنمای خرید میکروتیوب

خرید میکروتیوب یکی از مهم‌ترین چالش‌های آزمایشگاه‌های مختلف است. میکروتیوب یک نوع لوله مصرفی آزمایشگاهی است. این لوله‌ها در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، صنعتی و بیولوژی جهت نگهداری مقدار کمی از نمونه‌های جامد و مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنس این لوله از پلاستیک شفاف است. میکروتیوب به دلیل اینکه عمدا در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد […]

error: Content is protected !!